TERUG
NAAR BOVEN

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Check-in en check-out tijden

 

Dagelijkse check-in vindt plaats vanaf 14:00 uur en dagelijkse check-out is tot 11.00 uur.

Betaling

 

Een volledige betaling van de totale kosten van de boeking is vereist op het moment van het maken van de reservering. U krijgt een elektronische bevestiging van uw reservering, wanneer de volledige betaling succesvol is ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden

 

Het volledige bedrag van de reservering moet online worden betaald om uw boeking te bevestigen. Extra Services en/of upgrades moeten worden voldaan voordat u het appartement verlaat.Annulerings- en vooruitbetalingsvoorwaarden verschillen per prijs type. Bekijk de voorwaarden voor de prijscategorie die u geselecteerd heeft hierboven.
Yays behoudt zich het recht om te annuleren of wijzigen van de boeking als:

1. De appartementen of het appartement niet beschikbaar is als gevolg van Overmacht
2. Yays in staat van faillissement wordt gesteld, tot boedelafstand overgaat, een verzoek van surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of onder curatele wordt gesteld;
3. Huurders niet in staat zijn om een geldig legitimatiebewijs te tonen bij aankomst;

Wijzigingen

 

Als u uw reservering wilt wijzigen (bijvoorbeeld verandering van de data van uw verblijf of de geboekte accommodatie) zal Yays alle mogelijkheden onderzoeken om te voldoen aan uw verzoek, maar Yays kan geen garantie geven dat dit verzoek wordt uitgevoerd. In het geval dat er geen geschikt alternatief beschikbaar is zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Huurders

 

Alleen de personen gemeld aan Yays bij aankomst en geregistreerd door Yays mogen het geboekte appartement bezetten. U mag het appartement niet opnieuw verhuren/onderverhuren aan een derde partij zonder dat hier voorafgaand schriftelijke toestemming van Yays voor is verleend. Het aantal personen dat het appartement mag bezetten is beperkt tot het aantal maximale personen zoals vermeld bij het appartement op de website en deze limiet mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yays worden overschreden. Yays behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren tot het appartement wanneer er niet is voldaan aan deze voorwaarden.

Gedrag

 

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het correcte en fatsoenlijke gedrag van alle personen die bij aankomst zijn geregistreerd bij Yays. Wanneer één van deze personen zich niet gedraagd op een passende en verantwoorde wijze, behoudt Yays zich het recht voor deze personen te vragen het appartement direct te verlaten zonder het recht op enige vorm van schadevergoeding. Drugs zijn ten strengste verboden in en rond de gebouwen van alle appartementen.

Schade

 

Yays is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw goederen of persoonlijke bezittingen in het appartement. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle redelijke zorg van het appartement en de inboedel. Behalve in het geval van normale slijtage bent u tijdens uw verblijf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het appartement en de inboedel, die is opgetreden als gevolg van nalatigheid of onverantwoord gedrag van uzelf en/of van de gast(en) die het appartement bezetten. Eventuele schade dient direct te worden gemeld aan Yays.

Fair Use

 

U en uw gast(en) gaan ermee akkoord dat u zich gedraagt als verantwoordelijke huurders en goede zorg zult dragen voor het appartement en de inboedel en deze aan einde van de huurperiode in een schone en nette staat achterlaat. U stemt er ook mee in dat u en uw gast(en) geen verstoring veroorzaakt van de lokale bewoners in de aangrenzende en omliggende woningen. 

Overmacht

 

Yays kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging, verlies, schade of kosten als uw boeking moet worden gewijzigd of geannuleerd of wanneer Yays niet in staat is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen als gevolg van Overmacht; waaronder maar niet beperkt tot gebeurtenissen zoals oorlog, burgeroorlog, terroristische activiteiten, arbeidsgeschillen, natuurlijke of door de mens veroorzaakte ramp, brand, overstroming, ongunstige weersomstandigheden en lokale regelgeving.

Mocht één van bovenstaande beschreven scenario’s van Overmacht van kracht zijn dan zal Yays zich inspannen om nog aankomende gasten te plaatsten in een alternatieve accommodatie (van een vergelijkbare norm). In het geval dat verplaatsing niet mogelijk, of ongewenst, is zal Yays de betaalde gelden van de getroffen accommodatie geboekt via deze website terugbetalen. 

Aanpassingen

 

Yays behoud zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. De verantwoordelijk ligt bij de bezoeker van de website om ervoor te zorgen dat hij/zij zichzelf op een regelmatige basis op de hoogte stelt van de algemene voorwaarden op deze website. 

Toepasselijk recht

 

U boekt uw accommodatie bij Yays, Yays is een volwaardig onderdeel van de Short Stay Group.
Short Stay Group Operations BV is verantwoordelijk voor uw betaling(en) en/of terugbetaling(en). 
Deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd tot wettelijke maatregelen in geval van rechtsbeslissingen met betrekking tot de boeking van een accommodatie bij Short Stay Group Operations BV. 

 

Short Stay Group Operations BV
Herengracht 451
1017 BS Amsterdam , Netherlands
KvK: NL823921025B01
BTW nr: 34300122